Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Η ασφάλεια ζωής του κενού : Σιγά σιγά συνειδητοποιούν ότι είναι μία αναξιόπιστη εξουσία που δεν ξέρει τι να κάνει άλλο για να παραμείνει στη θέση της και τίποτα άλλο.

Όταν δεν παράγεις κανένα έργο στην πολιτική, το πρόβλημά σου δεν είναι να αλλάξεις τα δεδομένα αλλά απλώς να μην το αντιληφθούν όλοι οι άλλοι, όχι βέβαια οι εχθροί σου, γιατί αυτοί το βλέπουν με έμπρακτο τρόπο, αλλά αυτοί που σε πιστεύουν και σε εκλέγουν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...